10 kõige olulisemat asja, mida meeles pidada

Ventilatsioon

Ära lülita ventilatsiooniseadet välja, sest muidu võib tekkida hallitus. Vaheta filtreid iga kuue kuu järel, siis on õhk alati maksimaalselt puhas.

Lorem ipsum

Ära lülita ventilatsiooniseadet välja, sest muidu võib tekkida hallitus. Vaheta filtreid iga kuue kuu järel, siis on õhk alati maksimaalselt puhas.

Hooldus

See tekst peaks olema inimsõbralik, mitte ähvardav. Korteri pikaealisuse tagab eelkõige korteri seadmete ja süsteemide õige kasutamine ja hooldamine. Hooldusintervallide järgimine ja hoolduspäeviku täitmine on kohustuslik.

Ventilatsioon

See tekst peaks olema inimsõbralik, mitte ähvardav. Korteri pikaealisuse tagab eelkõige korteri seadmete ja süsteemide õige kasutamine ja hooldamine. Hooldusintervallide järgimine ja hoolduspäeviku täitmine on kohustuslik.

Ventilatsioon

 • Ventilatsioon peaks kogu aeg töötama ning selle tohib välja lülitada ainult hooldustööde ajaks.
 • Filtreid tuleb vahetada vähemalt iga poole aasta järel. Uued filtrid saab näiteks Filtripoest või Kodufiltritest. Koos filtrite vahetamisega tuleks puhastada ventilatsiooniseadme sisepinnad tolmuimejaga või vajadusel niiske lapiga.
 • Iga viie aasta järel võiks tellida professionaalidelt põhjaliku puhastuse.

Vesi ja kanalisatsioon

 • Veearvestite näitusid edastada ei ole vaja, need andmed saadetakse kauglugemise süsteemi teel hoone haldurile.
 • Kui juhtub veeavarii, tuleb veemõõtja juures olevad kraanid kinni keerata ning teavitada hoone haldurit. Kraanid asuvad ripplae taga esikus, sanitaarsõlmes või köögis, täpne asukoht on näha ruumikaardil.
 • Ärge ise midagi remontima hakake, vaid kutsuge spetsialistid.

Elekter

 • Elektriarvesti on kaugloetav ja elektrinäitu ei ole vaja edastada.
 • Kui korteris läheb elekter ära, aga ümbruskonnas on olemas, siis kontrollige korteri peakaitselülitit. Kui see on väljas ja uuesti sisse lülitades lööb taas välja, võtke ühendust haldusfirmaga.
 • Valgustite paigaldamisel tuleb eelnevalt lülitada vool korterikilbist välja.

Vesi ja kanalisatsioon

 • Veearvestite näitusid edastada ei ole vaja, need andmed saadetakse kauglugemise süsteemi teel hoone haldurile.
 • Kui juhtub veeavarii, tuleb veemõõtja juures olevad kraanid kinni keerata ning teavitada hoone haldurit. Kraanid asuvad ripplae taga esikus, sanitaarsõlmes või köögis, täpne asukoht on näha ruumikaardil.
 • Ärge ise midagi remontima hakake, vaid kutsuge spetsialistid.